U bent hier

Wat doen wij voor u

Wij beginnen met het inventariseren van uw schulden, het beheren van de boedel en het controleren van de inkomsten. Als bewindvoerder hebben wij een onafhankelijke functie en zijn wij geen hulpverlener maar een toezichthouder. Daarnaast brengen wij jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de Rechtbank in uw regio. Wij zullen contact houden met de schuldeisers en uw belangen behartigen om waar mogelijk schulden te laten kwijtschelden. Er zal een bankrekening voor u geopend worden en er zal jaarlijks aangifte inkomstenbelasting Box I gedaan worden. Tevens zullen wij bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het aanvragen van zorgtoeslag, huurtoeslag en persoonsgebonden budget. 

Mijn rechterhand hanteert het volgende stappenplan:

Fase 1 kennismaking en aanvragen bewindvoering

  • kennismaking (vragenlijst)
  • intake gesprek en vragenlijst doornemen 
  • aanvullende informatie ontvangen / verzoekschrift sturen aan de Rechtbank

Fase 2 Rechtbank

  • zitting Rechtbank
  • beschikking van de Rechtbank 

Fase 3 uitvoering beschikking bewindvoerder

  • plan van aanpak
  • openen van een bewindsrekening
  • boedelbeschrijving (bezoek cliënt)
  • stand van zaken (na 6 maanden bewindvoering)
  • rekening en verantwoording (jaarlijks/ einde van het jaar)